Relația cu restul partidului

Viziune

Filiala S1 este un model de guvernanță, inovare, echilibru și performanță la nivelul partidului și în politica românească.

Ce ne dorim?

  • Oferirea de bune practici la nivelul partidului
  • Schimb de idei și experiențe cu celelalte filiale ale partidului
  • Propunerea de practici inovative pentru imbunatatirea managementului de filială la nivel de partid

Cum procedăm?

  • Reuniuni periodice de discuții bilaterale sau de grup cu celelalte filiale, deschise membrilor
  • Inițierea de grupuri de lucru pe îmbunătățirea unor aspecte de implementare sau statutare specifice