Relația cu comunitățile de expertiză

Viziune

Cele mai bune soluții sunt cele care sunt gândite împreună cu experții în domeniu.
Atunci când dorim să propunem dezvoltarea sectorului sau a țării, primul pas pe care îl vom face va fi către societatea civilă, antreprenorii și profesioniștii în politici publice, mai exact comunitatea de expertiză.

Filiala noastră va demonstra că relația strânsă cu comunitatea de expertiză este un atu pentru a oferi soluții optime cetățenilor.

Ce ne dorim?

Grupuri de lucru cu profesioniști și antreprenori menite să găsească cele mai bune soluții la proiectele aflate în dezbatere sau la probleme semnalate de cetățeni;
Întâlniri și dezbateri recurente cu comunitățile de expertiză pentru pregătirea ședințelor Consiliului Local;
Evenimente publice pe teme de interes pentru cetățeni.

Cum procedăm?

  • Identificăm punctele importante de pe ordinea de zi și le transmitem către o bază de date a comunității de expertiză, cu termen limită pentru propuneri sau modificări;
  • Creăm ședințe comune în care discutăm punctele importante de pe agenda comunității locale, sugestii, propuneri;
  • Organizăm dezbateri publice pe teme de interes pentru cetățeni, la care să participe, în calitate de vorbitori, experți din comunitate;
  • Organizăm Cluburi Tematice (antreprenori, tineri etc.) pentru a dezbate alte subiecte de actualitate.
  • Organizăm periodic un Hackathon de Politici Publice pentru a genera idei noi prin implicarea diferiților actori locali.